Mikä REST API?

Jos REST API on käsitteenä vieras, tästä WebConceptsin erinomaisesta videosta on hyvä aloittaa:

Liiketoiminnan näkökulmasta REST API mahdollistaa ennen kaikkea infopalveluiden (esim. toimittajaportaali, asiakasraportointi, huollon mobiilisovellus, ..) toteuttamisen merkittävästi perinteistä koodityötä nopeammin. Vastaavasti, kuten videolla esitetään, relevantti data on nopeampi saada hyödynnettäviin erilaisista kolmansien osapuolten palveluista.

Yhdistettynä pätevään integraatioalustaan, kokonaisuuden avulla voidaan lisäksi mahdollistaa taustalla vaikuttavien teknologioiden vaihto- ja kehitystoimenpiteiden suorittaminen marginaalisella vaikutuksella loppukäyttäjälle näkyvien sovellusten/palveluiden toimintaan ja saatavuuteen.

Moderni tapa tehdä asioita

Riippumatta organisaatiosi luonteesta tai toimialueesta, käsittelette todennäköisesti tänä vuonna huomattavasti enemmän dataa kuin 2010-luvun alussa, ja seuraavalla vuosikymmenellä kasvun vauhti vain kiihtyy entisestään.

Perinteinen tiedon hyödyntäminen pohjautuu yksittäisten järjestelmien välille rakennettaviin skripteihin ja koodinpätkiin, joista ajan kuluessa muodostuu hämähäkin seittiin verrattava kokonaisuus. Yksi suurimmista haasteista datan hallinnassa tuleekin lähivuosina olemaan itse kehitysprosessien vieminen huomattavasti palvelulähtöisempään suuntaan.

Tällöin tietoa tarjoavien sovellusten toimivuus ei enää ole kiinni kooditason osaajista, ja datastrategioita voidaan toteuttaa laajempina, saumattomampina alustoina spot-ratkaisujen sijaan.

Nopeampi kehitys

Suurimpia valtteja toteutusnopeuden suhteen on projektien irroittaminen koodivaatimuksista: Pelkkään tiedon keräämiseen liittyvät koodit ja skriptit venyvät monimutkaisissa ympäristöissä helposti pienen tarinan kokoisiksi, riippuen luonnollisesti tekijän osaamistasosta. Joka tapauksessa, rakenteen ylläpito ja jatkuva kehitys tulee edellyttämään käytetyssä kielessä vähintään alkuperäisen artistin tasoista resurssia – standardoituja rajapintoja ja yhteyskomponentteja käytettäessä tätä riskiä ei jouduta huomioimaan samassa määrin.

Nopeammin kehitetty on nopeammin hyödynnettävissä, ja investoinnille saadaan vertailukelpoisella aikavälillä vakio-osien konfigurointiin keskittyvässä projektissa merkittävästi enemmän tuottoa kuin sellaisessa projektissa, jossa ihmistyönä laaditut haut ja julkaisut joudutaan varmistamaan yhteensopiviksi aina uuden osan valmistuessa. Kanadalainen konsulttitalo A Hundred Answers panostaa datan hyödyntämisessään juuri tähän:

Riippumattomuus eri kielten osaajista vaikuttaa myös laajemmassa kuvassa: Kun liiketoiminnan tarpeisiin vastaaminen ei ole kiinni hyvin täsmällisten teknisten profiilien saatavuudesta, kehityksen tiekartta voidaan suunnitella ja toteuttaa päivittäiselle toiminnalle akuuteimpien, tai vaihtoehtoisesti nopeimmin saavutettavien, tavoitteiden kautta. Näitä voidaan sitten samasta syystä jatkojalostaa entistä tehokkaammin operatiivisten tarpeiden pohjalta.

Tuottavampi toimintamalli

Moni organisaatio puhuu datasta arvokkaana resurssina ja pääomana, mutta edelleen liian harvat tekevät mitään arvon toteuttamiseksi. Tämä edellyttää käytännössä datan jalostamista palveluiksi, joilla voidaan auttaa omia ja kumppaneiden toimijoita esimerkiksi vähentämään toimitushäiriöitä, parantamaan kysyntäennusteita ja optimoimaan takuukorjausten kulurakennetta.

REST API ei käsitteenä itsessään muuta liiketoimintaa, mutta sen avulla dataprosessien omistajat pystyvät vastaamaan liiketoiminnan palvelukehitystarpeeseen merkittävän alhaisin resurssivaatimuksin.