Kaikki analytiikka ei kuulu kaikille.

…mutta tiedon ei pidä myöskään jäädä esimerkiksi dashboardin tilaajan ja tekijän väliseen työstösiiloon. Tiedon arvo monikertaistuu, kun sillä voidaan auttaa erityisalueilla toimivia yksilöitä rikastamaan kokonaisymmärrystään relevantilla määrällä tietoa läheisistä toimialueista.

Perinteisiä, visualisointiin tai muuhun yksittäiseen toimintoon keskittyviä, työkaluja vaivaa se ongelma, että ne on suunniteltu tarjoamaan pienelle käyttäjäryhmälle (esim. analyytikot) kyky palvella pieniä yleisöjä (esim. ylin johto).

Aidompaa kilpailukykyä kannattaa tavoitella rakentamalla kokonaisuuksia, joilla datan hyödyntäminen voidaan tuoda osaksi päivittäisiä rooleja kautta [miltei] koko organisaation. Kun käytössä on jo ERP, WMS, TMS, LMS, CRM ja/tai LIMS, uuden järjestelmän käyttöönotto on järkevää vain silloin kun se tuo olemassa olevan tiedon käytettäviin pienemmästä määrästä ikkunoita.

Liikaa käyttäjärooleja?

Meitä on moneksi, eikä yksi tieto tai näyttömalli palvele kaikkia käyttäjiä. Yksinkertaisimmillaankin, samasta dashboardista saatetaan tuottaa useita eri versioita eri roolitasojen palvelemiseksi esimerkiksi osana Business Control -raportointia.

Vaikka samalla dashboard-näkymällä saataisiinkin palveltua useita eri käyttäjiä, tämä vaatii liian usein jakelun pilkkomista datan tasolla. Tämä voi hyvinkin palvella verrattain yksinkertaisia toteutuksia, mutta toimintamallin ylläpidettävyys ei skaalaudu käyttäjäyleisöjen, datan monimutkaisuuden ja muiden olennaisten mittayksiköiden kasvaessa.

 

Panosta parempaan jakeluun

Dashboardien sijaan kannattaa rakentaa portaaleja, jotka mahdollistavat käyttäjän tunnistamisen sisään tullessa, ja jotka osaavat valita näytettävän datan tyypin, laadun ja laajuuden määritetyn käyttäjäroolin perusteella. Yksinkertaisena jakoperiaatteena:

  • Peruskäyttäjät toimivat yleensä lähimpänä asiakasta, ja heille tärkeintä on nähdä helposti käsillä olevaan tehtävään liittyvä tieto. (Esimerkki: Avainasiakaspäällikkö)
  • Edistyneemmille käyttäjille voidaan antaa mahdollisuus rakentaa toimialueensa informaatiosta uusia kokoelmia ja yhdistelmiä, joita esimerkiksi peruskäyttäjät voivat hyödyntää käyttöoikeuksiensa puitteissa. (Esimerkki: Analyytikko)
  • Varsinaisille kehittäjille portaalissa täytyy olla riittävät työkalut datatason yhteenliittymien ja sovellusmallisempien näyttömuotojen, kuten infograafien kehittämiseen. (Esimerkki: BI Specialist)
  • Group Admin -käyttäjät hallinnoivat erityisesti ihmisiä ja heidän henkilökohtaisia käyttöoikeuksiaan, jotta kaikki edelliset käyttäjäryhmät saavat riittävästi tietoa ilman liiallista monimutkaisuutta. (Esimerkki: System Admin)

Kaiken tämän pystyy nykyaikaisessa järjestelmässä toteuttamaan yhtenä käyttökanavana!

Käytä puoli tuntia hyvin ja lue Information Buildersin Collaborative Analytics -white paper: