Analytiikka kannattaa tarjoilla kuluttajille, sisäisille ja ulkoisille, siinä muodossa, jossa he voivat hyödyntää sitä jopa ilman koulutusta. Puhutaan siis palveluista, nykyään usein SaaS-nimikkeen kautta.

Mutta jos oma osaaminen onkin itse prosessissa eikä analytiikan ja datan hallinnan teknisessä toteutuksessa, täytyy palveluun sisällytettävän kumppaniteknologian valinnassa pitää mielessä kokonaiskuva – yksittäisten best-of-breed -ratkaisuiden yhteenhitsaamisen sijaan.

Kaikki lähtee asiakkaasta

2010-luvun alussa globaalisti yritysten matkakustannusten hallintapalveluita toimittava Travel & Transport halusi kehittää jo valmiiksi toimintansa ytimessä olleesta raportoinnista ja analytiikasta reaaliaikaisemmin asiakasyritykset tavoittavan online-palvelun. Jotta se palvelisi T&T:n asiakkaita toivotusti, palvelulla tulisi auttaa asiakasyrityksiä saavuttamaan:

 • Kyky budjetoida ja ennustaa kuluja entistä tarkemmin
  • Kustannustehokkaammat hankintasopimukset
  • Automaattiset hälytykset esim. määritettyjen raja-arvojen paukkuessa
   • Nopea reagointi loppukauden kulusuunnitteluun
 • Mahdollisimman reaaliaikainen kuluseuranta
  • Yrityskohtaisten matkustusohjeiden parempi pitävyys
   • Viimeistään 2vko aiemmin ostetut lentoliput säästävät rahaa
   • Valittavien matkustusluokkien rajaaminen yhdenmukaistaa toimintaa
  • Kyky seurata kuluja ja puuttua mahdollisiin epäselvyyksiin nopeasti
   • Seuranta ei enää riippuvaista viikkoja vanhojen kulujen manuaaliraportoinnista

 

Yksinkertaista, ei vaivatonta

Tällaiset tavoitteet asettivat merkittäviä vaatimuksia teknisen toteutuksen osalta. Ensinnäkään, heidän useimmilla asiakasyrityksillään ei ollut yhdenmukaista näkymää ns. vakiokuluista (lentoliput, hotellit, autovuokrat, ..) ja satunnaisista kuluista (ateriat, taksimatkat, pysäköintimaksut, ..). Toisaalta, globaalin asiakaskunnan palvelemiseksi, kokonaisuuden tuli kyetä toimimaan kellon ympäri.

Maailmassa on tarjolla valtava määrä ratkaisuja kaikkiin kolmeen vaadittuun prosessiin: sovellusten väliseen integraatioon, datan laadun yhdenmukaistamiseen ja lopulta sen julkaisuun loppukäyttäjille. Tästä syystä, Travel & Transport päätti tarttua merkittävimpiin kysymyksiin nimenomaan yhtenäisen kokonaisuuden näkökulmasta:

Kuinka varmistetaan kyky integroitua kaikkiin tarvittaviin lähteisiin, aina luottokorttijärjestelmistä sääpalveluihin, ja edelleen keskitettyihin varausjärjestelmiin?

Miten minimoida eri osien päivitysten vaikutus kokonaisuuden vakauteen?

Millä varmistutaan, että eri osien kehitys tukee mahdollisimman hyvin kehittyvän liiketoiminnan suuntaa, jotta vältetään tarve toistuvasti vaihtaa kokonaisuuden osia toisiin?

Millä varmistetaan, että uuden ratkaisun vaatima ylläpito- ja kehtystyö ei syö sen tuoman liiketoiminnan kannattavuutta?

Tavoitteeksi maraton, ei pikamatka

IT-tulevaisuutta on hankala ennustaa elettävää tilikautta pidemmälle, mikä pahimmillaan aiheuttaa merkittäviä haasteita minkä tahansa organisaation sisäisen datan hallinnassa. Haaste moninkertaistuu, kun joudutaan mukautumaan ja integroitumaan tuhansien asiakasorganisaatioiden käyttämiin järjestelmiin, prosesseihin ja ihmisten tarpeisiin uhraamatta asiakaskokemusta tai tietoturvallisuutta.

Tämän huomioiden, Travel & Transport päätyi valinnassaan Information Buildersin alustakokonaisuuteen, joka mahdollisti eri vaiheiden toteuttamisen saumattomana kokonaisuutena ja näin sekä vähensi yhteensopivuushaasteita ja niistä aiheutuvan ylläpitotyön määrää että suoraviivaisti esiintyvien haasteiden ratkaisuprosessia. Samalla he saivat täytettyä tarpeensa saada toiveensa huomioon teknologian kehitysprosesseissa ja siten varmistettua ratkaisun soveltuvuuden tarpeisiinsa muita vaihtoehtoja pidemmällä aikavälillä.

Data saadaan näkymään kirjanpidossa

Datan laskeminen resurssiksi edellyttää, että sen resurssiarvo on laskettavissa. Tässäkin tapauksessa arvo pystyttiin lopulta laskemaan positiivisena vaikutuksena sekä asiakkaamme että heidän asiakkaidensa tuloslaskelmassa:

Tekemiensä valintojen ansiosta, Travel & Transport pystyi toteuttamaan täysin brändiinsä mukautetun palvelukanavan, joka tarjoaa asiakasyrityksille paitsi turvaa matkustusohjeistusten väärinkäytöltä ja kyvyn tarttua ilmeneviin porsaanreikiin jopa reaaliajassa, myös miljoonien säästöt parempiin päätöksiin henkilöstöä kannustamalla.

Klikkaa alta ja lue asiakastarina kokonaisuudessaan!